Οι παρεχόμενες από την εταιρεία μας υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στον τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες για την δημιουργία και οργάνωση πολιτιστικών αξιοθεάτων (μνημείων και τοπίων)
 • Προγράμματα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων και βιώσιμων προτάσεων.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για επίσκεψη ατόμων και ομάδων σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
 • Προγράμματα επίσκεψης σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του κάθε έργου.
 • Μελέτες ένταξης τοπίων και αξιοθέατων σε πιστοποιημένα δίκτυα προώθησης πολιτιστικού τουρισμού. Μεταξύ άλλων:
  • πιστοποίηση πολιτιστικών μονοπατιών
  • μελέτες τεκμηρίωσης και ερμηνείας σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
  • τεκμηρίωση αξιών παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
  • σχεδιασμός αρχαιολογικών πάρκων

προτάσεις για δημιουργία νέων επισκέψιμων ιστορικών και λοιπών σχετικών χώρων.