Η εταιρεία μας ανέλαβε τον εμπλουτισμό του πιλοτικού ψηφιακού άτλαντα (link – https://otheritages.efa.gr/index.php/ottoman-heritage-in-greece-map-and-bibliography/) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Histories, Spaces and Heritages at the transition from the Ottoman Empire to the Greek State (link – https://otheritages.efa.gr/index.php/about/), αφορά την οθωμανική πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας

Η εταιρεία μας ανέλαβε τον εμπλουτισμό του πιλοτικού ψηφιακού άτλαντα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Histories, Spaces and Heritages at the transition from the Ottoman Empire to the Greek State, αφορά την οθωμανική πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και λειτουργεί ως ψηφιακή βάση δεδομένων. Περιλαμβάνει τόσο επίσημα μνημεία που προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο όσο και ερείπια που ακροβατούν στις παρυφές της μνήμης και της λήθης.

Μπορείτε να τον επισκεφθείτε εδώ.