ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΩΒΟΥΣΑΣ

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει τον συντονισμό των ομιλιών πολιτισμού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βωβούσας, του μοναδικού φεστιβάλ στην Ελλάδα που θέτει ως πρόταγμα την πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη του ορεινού χώρου. Το 2022 η θεματική αφορούσε τις Κοινότητες στα Ψηλά Βουνά και οι θεματικές περιστρέφονταν γύρω από την διαχείριση των ορεινών πολιτισμικών πόρων στο παρελθόν και το παρόν. Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: copyright George Detsis/ΒovousaΦestival